Terms of Use

Terms of Use

Du bedes læse disse betingelserne (Terms of Use) omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

mortenguldberg.dk stilles til rådighed af Morten Guldberg. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på mortenguldberg.dk/kontakt.

1. Indhold

Vi bestræber os på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Vi har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

2. Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko.

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelige garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder.

Morten Guldberg fraskriver os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på mortenguldberg.dk, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge.

Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra mortenguldberg.dk, sker dette på dit eget ansvar, og vi kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Morten Guldberg bestræber sig på at sikre, at mortenguldberg.dk fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Morten Guldberg kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

3. Immaterielle rettigheder

Alle varemærker/images/tekst/logoer på siden tilhører Morten Guldberg, eller Morten Guldberg har fået tilladelse til at anvende varemærket/images/tekst/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen mortenguldberg.dk/kontakt.

4. Links til andre hjemmesider

mortenguldberg.dk anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider.

Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. mortenguldberg.dk foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og Morten Guldberg påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold.

Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at Morten Guldberg godkender eller anbefaler disse. Morten Guldberg forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

5. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelserne efter behov.

version 24 Maj 2018